ART

Milujeme autorskou tvorbu. Ničím. nesvázanou a živočišnou potřebu se svobodně projevit. Kontakt s výtvarnou scénou, svět architektury a designu nám přináší tak důležité životní emoce a inspirace. Artové prvky pak rádi aplikujeme do svých návrhů interiérů.

We love creative work. Nothing. unrelated and animal need to manifest freely. Contact with the art scene, the world of architecture and design brings us so important life emotions and inspiration. We then like to apply art elements to our interior designs.

MALOVANÉ TAPETY  /  ART WALLPAPERS

www.malovane-tapety.cz

Kolekce jedinečných autorských obrazových tapet od Marky. Témata a motivy jsou zpracovány ručními výtvarnými technikami. Výsledkem je dokonalý digitální tisk na vlies. Stopa štětce nebo kresebný rukopis dělají z tapet unikátní artový prvek v interiéru.


Collection of unique authorial wallpapers by Mark. Themes and motifs are processed by hand-made art techniques. The result is perfect digital printing on fleece. Brush brush or brushwork make wallpapers a unique art element in the interior.